PODŁOŻA OGRODNICZE

- produkcja podłoży ogrodniczych
- torf, ziemia, kora, humus
- zakładanie terenów zielonych
- utrzymywanie terenów zielonych
- utrzymywanie czystości